03 đề ôn tập cuối kì 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

Tài liệu gồm 09 trang, tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Các đề thi được biên soạn theo định dạng trắc nghiệm mới nhất, với nội dung gồm 03 phần: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (30%); Trắc nghiệm đúng – sai (40%); Trắc nghiệm trả lời ngắn (30%).

I. Giới hạn chương trình.
Từ bài “Phép chiếu vuông góc” đến hết bài “Các quy tắc tính đạo hàm”.
II. Cấu trúc đề.
Hình thức: 30% – 40% – 30%.
Nội dung Dạng thức 1 Dạng thức 2 Dạng thức 3:
1 Hình học không gian 4 2 2.
2 Xác suất 4 1 2.
3 Đạo hàm 4 1 2.
Tổng 12 4 6.
III. Một số đề ôn tập.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]