05 đề ôn tập HK2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Bắc Thăng Long – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 tuyển tập 05 đề ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Bắc Thăng Long, thành phố Hà Nội.

Trích dẫn 05 đề ôn tập HK2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Bắc Thăng Long – Hà Nội:
+ Cho hai hàm số y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d và y = g(x) = mx2 + nx + k cắt nhau tại 3 điểm có hoanh độ là −1; 1/2 ; 2 và có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích phần kẻ sọc hình (S1) bằng 81 32. Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), y = g(x) và hai đường thẳng x = 1/2, x = 2 (phần bôi đen trong hình vẽ) bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I (1; 4; 2), bán kính bằng 2. Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc hai trục Ox, Oy sao cho đường thẳng MN tiếp xúc với (S), đồng thời mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OIMN có bán kính bằng 7 2. Gọi A là tiếp điểm của MN và (S), giá trị AM · AN bằng?
+ Một hình trụ có bán kính đáy bằng 40 cm và có chiều cao là 40 cm. Một đoạn thẳng AB có chiều dài là 80 cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách d từ đoạn thẳng đó đến trục hình trụ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]