Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh. Đề thi được biên soạn theo cấu trúc định dạng trắc nghiệm mới nhất, với nội dung gồm 03 phần: Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai; Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Nhiệt độ ngoài trời T (tính bằng C) vào thời điểm t giờ (0 24 t) trong một ngày ở một bảo tàng tượng Sáp tính bằng công thức 5 20 4sin 12 6 t T. Để bảo quản tượng Sáp, hệ thống điều hòa sẽ tự động bật khi nhiệt độ ngoài trời từ 20 C trở lên. Biết rằng, trong 1 ngày hệ thống điều hòa sẽ không bật trong khoảng a b c d (tính theo đơn vị giờ) ta có.
+ Hai mái nhà trong hình vẽ dưới đây là hai hình chữ nhật. Biết rằng AA song song với mặt đất phẳng, AA m AB m AC m BC m 12 và so với mặt đất điểm B ở độ cao hơn điểm C là 0,5m. Gọi là góc phẳng nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng tương ứng chứa hai mái nhà bằng là góc giữa mặt phẳng chứa mái nhà phía trước và mặt đất. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
+ Bạn An chọn ngẫu nhiên 3 số phân biệt trong tập hợp 123456789 và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần để tạo thành một số gồm ba chữ số. Bạn Bình chọn ngẫu nhiên 3 số phân biệt trong tập hợp 12345678 và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần để tạo thành một số gồm ba chữ số. Tìm xác suất sao cho số của An lớn hơn số của Bình (làm tròn đến hàng phần trăm).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]