Đề thi thử TN THPT môn Toán đợt tháng 6 năm 2024 cụm trường THPT – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán đợt tháng 6 năm 2024 cụm trường THPT: Lý Thái Tổ – Tiên Du 1 – Lương Tài 2 – Quế Võ 1 – Quế Võ 2 – Gia Bình 1, tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào ngày 16 tháng 06 năm 2024; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 – 102.

Trích dẫn Đề thi thử TN THPT môn Toán đợt tháng 6 năm 2024 cụm trường THPT – Bắc Ninh:
+ Cho hàm số 3 2 y f x ax bx c 2 có đồ thị (C) đồng thời có 2 điểm cực trị là -1; 1. Biết Parabol 2 P y g nx p (x) mx đi qua hai điểm cực trị của (C). Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên dương (c;p) thỏa mãn c p 10 sao cho hình phẳng giới hạn bởi parabol (Pyg): (x) và đồ thị (C) có diện tích bằng 16 (đơn vị diện tích)?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu 2 Sx y z : 38 và hai điểm A B 443 111. Gọi C1 là tập hợp các điểm M S sao cho MA MB 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Biết rằng C1 là một đường tròn. Tính chu vi đường tròn C1.
+ Trong không gian Oxyz cho hình nón có đỉnh S 246 đáy là hình tròn tâm I abc A 248 và B 286 là các điểm thuộc các đường sinh của hình nón điểm C 846 nằm trên đường tròn đáy. Tính giá trị abc.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]