Các dạng bài tập tích phân Toán 12 KNTTVCS

Tài liệu gồm 120 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề tích phân môn Toán 12 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết. Các bài tập trong tài liệu được biên soạn dựa trên định dạng trắc nghiệm mới nhất, với cấu trúc gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CHỦ ĐỀ 1. TÍNH TÍCH PHÂN CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ.
+ Dạng 1. Tính tích phân sử dụng bảng nguyên hàm sơ cấp.
+ Dạng 2. Tích phân hàm trị tuyệt đối.
CHỦ ĐỀ 2. TÍCH PHÂN CÓ ĐIỀU KIỆN.
CHỦ ĐỀ 3. TÍCH PHÂN HÀM ẨN BIẾN ĐỔI CƠ BẢN.
CHỦ ĐỀ 4. TÍCH PHÂN HÀM ẨN BIẾN ĐỔI PHỨC TẠP.
CHỦ ĐỀ 5. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG THỰC TIỄN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]