Phương pháp giải các bài toán HH không gian trong đề thi Quốc gia


Tài liệu gồm 28 trang với lý thuyết và bài tập hình học không gian, các bài tập được trích dẫn từ các đề thi Đại học – Cao đẳng.
1. Quan hệ song song
+ Đường thẳng song song
+ Đường thẳng song song với mặt phẳng
+ Hai mặt phẳng song song
[ads]
2. Quan hệ vuông góc
+ Đường thẳng vuông góc mặt phẳng
+ Hai mặt phẳng vuông góc
+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com