Phương pháp giải các bài toán HH không gian trong đề thi Quốc gia

Tài liệu gồm 28 trang, nội dung được chia thành:

1. Quan hệ song song
+ Đường thẳng song song
+ Đường thẳng song song với mặt phẳng
+ Hai mặt phẳng song song

2. Quan hệ vuông góc
+ Đường thẳng vuông góc mặt phẳng
+ Hai mặt phẳng vuông góc
+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com