Dạng toán xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Toán 11

Tài liệu gồm 30 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, hướng dẫn phương pháp giải dạng toán xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong chương trình môn Toán 11 (chuyên đề góc và khoảng cách trong không gian).

I. PHƯƠNG PHÁP.
Trong không gian, cho đường thẳng d và mặt phẳng P. Để xác định góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng P, thông thường ta thực hiện theo các bước sau:
+ Bước 1: Chiếu vuông góc đường thẳng d lên mặt phẳng P ta được đường thẳng d’.
+ Bước 2: Xác định d P d P SIH.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
III. LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]