Tổng hợp lý thuyết khối đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 31 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tổng hợp lý thuyết chung và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12 phần Hình học chương 1.

MỤC LỤC:
Chủ đề 01. HÌNH ĐA DIỆN – KHỐI ĐA DIỆN.
Chủ đề 02. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP.
+ Dạng 1.1. Chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 9.
+ Dạng 1.2. Chóp có mặt bên vuông góc với đáy 10.
+ Dạng 1.3. Chóp đều 11.
+ Dạng 1.4. Tỷ số thể tích 13.
+ Dạng 1.5. Tổng hiệu thể tích 16.
Chủ đề 03. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ.
+ Dạng 2.1. Thể tích lăng trụ đứng 19.
+ Dạng 2.2. Thể tích lăng trụ xiên 20.
+ Dạng 2.3. Thể tích khối lập phương – khối hộp 21.
+ Dạng 2.4. Khối đa diện được cắt ra từ khối lăng trụ 22.
+ Dạng 2.5. Max – min thể tích 25.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]