Chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian Toán 11 KNTTVCS

Tài liệu gồm 704 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian trong chương trình SGK Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: Toán 11 KNTTVCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 22. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Xác định góc giữa hai đường thẳng.
+ Dạng 2. Hai đường thẳng vuông góc.

BÀI 23. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
+ Dạng 3. Thiết diện.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Câu hỏi lí thuyết.
+ Dạng 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Dạng 3. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng.
+ Dạng 4. Xác định thiết diện.

BÀI 24. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng. Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng. Góc của đường thẳng với mặt phẳng.

BÀI 25. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Xác định góc giữa hai mặt phẳng bằng cách dùng định nghĩa.
+ Dạng 2. Xác định góc giữa hai mặt phẳng dựa trên giao tuyến.
+ Dạng 3. Xác định góc giữa hai mặt phẳng bằng cách dùng đinh lý hình chiếu.
+ Dạng 4. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
+ Dạng 5. Dùng mối quan hệ vuông góc giải bài toán thiết diện.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Câu hỏi lí thuyết.
+ Dạng 2. Xác định quan hệ vuông góc giữa hai mp, mp và đt.
+ Dạng 3. Xác định góc giữa hai mặt phẳng.
+ Dạng 4. Dựng mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước. Thiết diện, diện tích thiết diện.

BÀI 26. KHOẢNG CÁCH.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng.
+ Dạng 2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Bài tập trắc nghiệm trích từ đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.
+ Bài tập trắc nghiệm tổng hợp.

BÀI 27. THỂ TÍCH.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy.
+ Dạng 2. Thể tích khối chóp có hình chiếu của đỉnh là các điểm đặc biệt trên mặt đáy (không trùng với các đỉnh của đa giác đáy).
+ Dạng 3. Thể tích khối chóp đều.
+ Dạng 4. Thể tích khối lăng trụ đứng – đều.
+ Dạng 5. Thể tích khối lăng trụ xiên.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Bài tập trắc nghiệm trích từ đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.
+ Dạng 1. Cạnh bên vuông góc với đáy.
+ Dạng 2. Mặt bên vuông góc với đáy.
+ Dạng 3. Thể tích khối chóp đều.
+ Dạng 4. Cạnh bên vuông góc với đáy.
+ Dạng 5. Mặt bên vuông góc với đáy.
+ Dạng 6. Thể tích khối chóp đều.
+ Dạng 7. Thể tích khối lăng trụ đứng.
+ Dạng 8. Thể tích khối lăng trụ xiên.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com