Phân dạng bài tập Toán 11 quan hệ vuông góc trong không gian

Tài liệu gồm 62 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), phân dạng các bài tập môn Toán 11 chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian, kết hợp ba bộ sách giáo khoa Toán 11: Cánh Diều (CD), Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS), Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

+ Vấn đề 1. Hai đường thẳng vuông góc (1a).
+ Vấn đề 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (2a – 2b – 2c).
+ Vấn đề 3. Hai mặt phẳng vuông góc (3a – 3b – 3c).
+ Vấn đề 4. Góc giữa hai đường thẳng (4a – 4b – 4c).
+ Vấn đề 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (5a – 5b – 5c).
+ Vấn đề 6. Góc nhị diện (6b – 6c).
+ Vấn đề 7. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (7a – 7b – 7c).
+ Vấn đề 8. Khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau (8b – 8c).
+ Vấn đề 9. Thể tích khối chóp (9a – 9b – 9c).
+ Vấn đề 10. Thể tích khối lăng trụ (10b – 10c).
+ Vấn đề 11. Tỉ số thể tích (11b1 – 11b2 – 11c1 – 11c2).
+ Vấn đề 12. Cực trị thể tích (12c1 – 12c2).
+ Vấn đề 13. Ứng dụng thực tế của hình học không gian (13c1 – 13c2).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]