Phương pháp xác định giao điểm – giao tuyến – thiết diện trong không gian


Tài liệu hướng dẫn phương pháp xác định giao điểm, giao tuyến và thiết diện trong hình học không gian thông qua các bài tập có lời giải chi tiết.

Dạng 1 : Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (a) và (b)
Phương pháp:
+ Tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng (a) và (b)
+ Đường thẳng đi qua hai điểm chung ấy là giao tuyến cần tìm
Chú ý: Để tìm chung của (a) và (b) thường tìm 2 đường thẳng đồng phẳng lần lượt nằm trong hai mp giao điểm nếu có của hai đường thẳng này là điểm chung của hai mặt phẳng

Dạng 2: Xác định giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (a)
Phương pháp:
+ Tìm đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (a)
+ Giao điểm của a và b là giao đt a và mặt phẳng (a)
[ads]
Dạng 3: Chứng minh ba điểm thẳng hàng
Phương pháp:
+ Chứng minh ba điểm đó cùng thuộc hai mp phân biệt
+ Khi đó ba điểm thuộc đường thẳng giao tuyến của hai mp

Dạng 4: Tìm thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (a)
Chú ý: Mặt phẳng (a) có thể chỉ cắt một số mặt của hình chóp
Cách 1: Xác định thiết diện bằng cách kéo dài các giao tuyến
Cách 2: Xác định thiết diện bằng cách vẽ giao tuyến phụ
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com