650 bài tập trắc nghiệm quan hệ song song – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 117 trang với 650 bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề quan hệ song song Hình học 11 có đáp án. Nội dung bao gồm các phần:

+ Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
+ Hai đường thẳng song song
+ Đường thẳng song song với mặt phẳng
+ Hai mặt phẳng song song
+ Phép chiếu song song

Trích dẫn tài liệu:
+ Hãy chọn câu đúng:
A. Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau
B. Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với nhau
C. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau
D. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng n|y đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia
[ads]
+ Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai đường thẳng chéo nhau thì chúng không có điểm chung
B. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau
C. Hai đường thẳng song song nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.
D. Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng thì hai đường thẳng đó chéo nhau
+ Cho mp(P) và hai đường thẳng song song a và b
Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trong các mệnh đề sau:
A. Nếu mp(P) song song với a thì (P) // b
B. Nếu mp(P) song song với a thì (P) chứa b
C. Nếu mp(P) song song với a thì (P) // b hoặc chứa b
D. Nếu mp(P) cắt a thì cũng cắt b
E. Nếu mp(P) cắt a thì (P) có thể song song với b
F. Nếu mp(P) chứa a thì (P) có thể song song với b
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com