Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 5 phần:

1. Lũy thừa
2. Logarit
3. Hàm số lũy thừa – hàm số mũ – hàm số logarit
4. Phương trình, bất phương trình mũ
5. Phương trình, bất phương trình logarit

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com