Đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh gồm 50 câu trắc nghiệm.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB=a, AD=3a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, SA=2a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo SC và AB là?
+ Trong các mệnh đề sau,mệnh đề nào đúng:
A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau
B. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì song song với đường thẳng kia
+ Một công ti trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ti là 5 triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm 0,3 triệu đồng mỗi quý. Tổng số tiền lương một kĩ sư được nhận sau 3 năm làm việc cho công ti là?

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com