Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 4

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 4 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Để chào mừng ngày 26/3, đoàn trường THPT Chuyên phát động cuộc thi hoa điểm tốt với quy định như sau: Với mỗi điểm 10, 9, 8 tương ứng sẽ được thưởng xyz , , bông hoa. Tuần thứ nhất, lớp 10A được 7 điểm 10 và 5 điểm 8 nên được thưởng 88 bông hoa. Tuần thứ hai, lớp 10A được 1 điểm 10, 10 điểm 9 và 15 điểm 8 nên được thưởng 154 bông hoa. Tuần thứ ba, lớp 10A được 15 điểm 10, 1 điểm 9, 2 điểm 8 nên được thưởng 152 bông hoa. Hỏi nếu lớp 10A được 5 điểm 10, 10 điểm 9 và 7 điểm 8 thì lớp đó được thưởng bao nhiêu bông hoa?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B(4;-1), phương trình đường cao AH: 2x – 3y + 12 = 0, phương trình đường trung tuyến AM: 2x + 3y = 0. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AC.
+ Thống kê điểm thi môn toán trong một kì thi của 400 em học sinh người ta thấy có 72 bài được điểm 5. Hỏi tần suất của giá trị xi = 5 là bao nhiêu?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]