Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Hải An – Hải Phòng


Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Hải An – Hải Phòng gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận. Đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải phần tự luận.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có tâm I (2;1), bán kính R = 2 và điểm M(1;0). Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M sao cho d cắt (C) tại hai điểm A và B, đồng thời tam giác IAB có diện tích bằng 2.
+ Tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn 5 – cos2A – cos2B – cos2C = 4(sinA.sinB + sinC) là:
A. Tam giác đều
B. Tam giác vuông nhưng không cân
C. Tam giác vuông cân
D. Tam giác cân nhưng không vuông
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com