Đề cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Gia Tự – Phú Yên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 KNTTVCS năm học 2023 – 2024 trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Phú Yên; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận.

Trích dẫn Đề cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Gia Tự – Phú Yên:
+ Mật khẩu mở điện thoại của bạn Hùng là một số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 500000. Bạn Thắng được bạn Hùng cho biết thông tin ấy nhưng không cho biết mật khẩu chính xác là số nào nên quyết định thử bấm ngẫu nhiên một số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 500000. Tính xác suất để bạn Thắng nhập một lần duy nhất mà đúng mật khẩu để mở được điện thoại của bạn Hùng.
+ Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá x thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là 480 20 (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?
+ Một nhóm gồm 12 học sinh trong đó có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ nhóm 12 học sinh đó đi lao động. Xác suất để trong ba học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ là?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]