Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Thới Lai – Cần Thơ


Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Thới Lai – Cần Thơ gồm 20  câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A(3;7), B(1;1) và C(5;1). Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng BC. Viết phương trình đường trung tuyến AM .
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho M(1;1), N(1; 3). Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm M, N và có tâm nằm trên đường thẳng d : 2x – y + 1 = 0.
+ Với mọi a, b. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. sin (a + b) = sinacosb + sinbcosa
B. cos (a + b) = cosasinb – sinacosb
C. cos (a + b) = cosacosb + sinasinb
D. sin (a + b) = sinasinb + cosacosb
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com