Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu – Trần Đình Cư


Tài liệu tóm tắt lý thuyết, phân dạng, phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm các dạng toán về khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu.

Chương 1. Khối đa diện
Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3. Khái niệm về thể tích khối đa diện
Vấn đề 1. Thể tích khối chóp
+ Dạng 1. Khối chóp có cạnh bên vuông góc đáy
+ Dạng 2. Khối chóp có hình chiếu của đỉnh lên mặt phẳng đáy
+ Dạng 3. Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy
+ Dạng 4. Khối chóp đều
+ Dạng 5. Tỉ lệ thể tích
[ads]
Vấn đề 2. Thể tích khối lăng trụ
+ Dạng 1. Khối lăng trụ đứng
+ Dạng 2. Khối lăng trụ đều
+ Dạng 3. Khối lăng trụ xiên
Chương 2. Mặt nón, mặt trụ và mặt cầu
Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Vấn đề 1. Mặt nón, hình nón và khối nón
Vấn đề 2. Mặt trụ – hình trụ và khối trụ
Bài 2. Mặt cầu
+ Dạng 1. Hình chóp có các đỉnh nhìn hai đỉnh còn lại dưới 1 góc vuông
+ Dạng 2. Hình chóp có các cạnh bên bằng nhau
+ Dạng 3. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
+ Dạng 4. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com