Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Trần Quốc Nghĩa


Tài liệu gồm 78 trang phân dạng chi tiết các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song kèm theo hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm có đáp án.

CÁC DẠNG TOÁN ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG
Vấn đề 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
+ Dạng 1. Các quan hệ cơ bản. Sử dụng hệ tiên đề
+ Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (loại 1)
+ Dạng 3. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Tìm thiết diện (loại 1)
+ Dạng 4. Chứng minh các điểm thẳng hàng. Chứng minh các đường thẳng
đồng qui Dạng 5. Chứng minh đường thẳng di động d đi qua điểm cố định I
+ Dạng 6. Quỹ tích giao điểm I của hai đường thẳng di động d1 và d2
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 1
[ads]
Vấn đề 2. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN
+ Dạng 1. Chứng minh hai đường thẳng song song
+ Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (loại 2)
+ Dạng 3. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
+ Dạng 4. Tìm thiết diện của hình chóp và mp(P) (loại 2)
+ Dạng 5. Chứng minh hai mặt phẳng song song
+ Dạng 6. Định lí Talet trong không gian
+ Dạng 7. Hình lăng trụ – Hình hộp – Hình chóp cụt
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 2
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3
+ Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
+ Bài 2. Hai đường thẳng song song
+ Bài 3. Đường thẳng song song với mặt phẳng
+ Bài 4. Hai mặt phẳng song song
+ Bài 5. Phép chiếu song song
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 3
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com