Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh

Tài liệu gồm 36 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm chủ đề hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay (gọi tắt là hình trụ, khối trụ). Các bài toán có đáp án, một số ví dụ điển hình có lời giải chi tiết giúp học sinh nắm vững phương pháp giải. Tài liệu do thầy Nguyễn Vũ Minh biên soạn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]