Tổng hợp lý thuyết nón – trụ – cầu – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 50 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tổng hợp lý thuyết chung và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề nón – trụ – cầu, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12 phần Hình học chương 2.

Chủ đề 01. KHỐI NÓN.
+ Dạng 1.1. Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao 5.
+ Dạng 1.2. Tính diện tích xung quanh – toàn phần – thể tích 6.
+ Dạng 1.3. Thiết diện 8.
+ Dạng 1.4. Nội – ngoại tiếp 9.
+ Dạng 1.5. Min – max liên quan khối nón 11.
+ Dạng 1.6. Bài toán thực tế 13.
Chủ đề 02. KHỐI TRỤ.
+ Dạng 2.1. Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao 18.
+ Dạng 2.2. Tính diện tích xung quanh – toàn phần – thể tích 19.
+ Dạng 2.3. Thiết diện 21.
+ Dạng 2.4. Nội – ngoại tiếp 24.
+ Dạng 2.5. Min – max liên quan khối trụ 26.
+ Dạng 2.6. Bài toán thực tế 29.
Chủ đề 03. KHỐI CẦU.
+ Dạng 3.1. Tính bán kính khối cầu cơ bản 39.
+ Dạng 3.2. Tính diện tích mặt cầu – thể tích khối cầu 40.
+ Dạng 3.3. Thiết diện 42.
+ Dạng 3.5. Nội – ngoại tiếp 44.
+ Dạng 3.6. Min – max liên quan khối nón 47.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]