Bài tập mặt cầu, mặt trụ, mặt nón từ cơ bản đến nâng cao – Phùng Hoàng Em

Tài liệu gồm 26 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phùng Hoàng Em, tuyển chọn các bài tập tại lớp và bài tập tự luyện chủ đề mặt cầu, mặt trụ, mặt nón từ cơ bản đến nâng cao có đáp án, giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Hình học 12 chương 2.

MỤC LỤC:
Bài 1. MẶT NÓN, KHỐI NÓN 3.
A BÀI TẬP TẠI LỚP 3.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 5.
+ Mức độ Dễ 5.
+ Mức độ Trung bình 6.
+ Mức độ Khá 8.
+ Mức độ Khó 10.
Bài 2. MẶT TRỤ, KHỐI TRỤ 12.
A BÀI TẬP TẠI LỚP 12.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 14.
+ Mức độ Dễ 14.
+ Mức độ Trung bình 15.
+ Mức độ Khá 17.
+ Mức độ Khó 18.
Bài 3. MẶT CẦU, KHỐI CẦU 20.
A BÀI TẬP TẠI LỚP 20.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 21.
+ Mức độ Dễ 21.
+ Mức độ Trung bình 22.
+ Mức độ Khá 23.
+ Mức độ Khó 25.
ĐÁP ÁN CÁC TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 26.
+ Đáp án Bài 1 26.
+ Đáp án Bài 2 26.
+ Đáp án Bài 3 26.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com