Nắm trọn chuyên đề nón – trụ – cầu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Tài liệu gồm 246 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, tổng hợp các dạng bài tập thường gặp về chuyên đề mặt nón – mặt trụ – mặt cầu, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 ôn tập hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2023 – 2024.

HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 2. MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU.
CHỦ ĐỀ 1. MẶT NÓN TRÒN XOAY VÀ KHỐI NÓN.
+ Dạng 1: Tính Sxq và Stp của khối nón. Thể tích khối nón.
+ Dạng 2: Tính toán các yếu tố liên quan đến khối nón.
CHỦ ĐỀ 2. MẶT TRỤ TRÒN XOAY VÀ KHỐI TRỤ.
+ Dạng 1: Tính Sxq và Stp của khối trụ. Thể tích khối trụ.
+ Dạng 4: Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện.
+ Dạng 5: Cực trị khối nón, khối trụ.
+ Dạng 6: Toán thức tế liên quan đến khối nón, khối trụ.
+ Dạng 7: Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.
+ Dạng 8: Khối cầu ngoại tiếp khối đa diện.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]