Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 (Lượng giác) trường THPT Tô Hiệu – Hà Nội


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 – hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín, Hà Nội gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất đối với sin và cos?
A. 2sinx – √3 = 0
B. 2tanx – 1 = 0
C. 2(cosx)^2 + 3cosx – 5 = 0
D. sinx – √3cosx = √2
+ Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. y = cosx đồng biến trên [0; π]
B. y = sinx đồng biến trên [0; π]


C. y = tanx nghịch biến trên (0; π/2)
D. y = cotx nghịch biến trên (0;π)
+ Phương trình cotx = a có công thức nghiệm là:
A. x = -arccota + k2π, k ∈ Z
B. x = arccota + kπ, k ∈ Z
C. x = arccota + k2π, k ∈ Z
D. x = -arccota + kπ, k ∈ Z

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com