Đề kiểm tra 1 tiết ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Thị xã Quảng Trị


Đề kiểm tra 1 tiết ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Thị xã Quảng Trị gồm 2 đề dành cho khối buổi sáng và 2 đề dành cho khối buổi chiều, đề được biên soạn theo dạng tự luận với 3 bài toán mỗi đề, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề kiểm tra có lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Thị xã Quảng Trị:
+ Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình cos3x – cos2x + mcosx = 1 có đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng (-pi/2;2pi).
+ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2(cosx)^2 – 3.
+ Tìm tập xác định của hàm số y = cot(x – pi/4).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com