Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – An Giang


Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Khuyến – An Giang có mã đề 136, đề gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (Đại số và Giải tích 11 chương I).

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – An Giang:
+ Biết nghiệm thuộc khoảng (pi;2pi) của phương trình (3 – 4(cosx)^2)/(2sinx – 1) = √3tanx + 2sinx có dạng a/b.pi với a, b là các số tự nhiên và a/b tối giản. Tính a + b.
[ads]
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hàm số y = tanx là hàm số lẻ.
B. Hàm số y = cos2x – 1 là hàm số chẵn.
C. Hàm số y = cotx + 2 không là hàm số chẵn, cũng không là hàm số lẻ.
D. Hàm số y = cosx + 2x là hàm số chẵn.
+ Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y = √(2cosx – 3m + 14) xác định với mọi x thuộc R.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com