186 bài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầu – Hứa Lâm Phong

Tài liệu gồm 18 trang tuyển chọn 186 bài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầu, tài liệu do thầy Hứa Lâm Phong biên soạn. Các bài toán được chia thành các dạng:

+ Vấn đề 1.1: Bài toán liên quan đến vị trí tương đối của mặt cầu và quỹ tích của tập hợp điểm là mặt cầu
+ Vấn đề 1.2: Bài toán liên quan đến tính thể tích V của khối cầu, diện tích S của mặt cầu
+ Vấn đề 2.1: bài toán liên quan đến điều kiện tồn tại mặt cầu và xác định tâm của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp
+ Vấn đề 2.2: Bài toán liên quan đến tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp tam giác (từ đó tính V, S)
+ Vấn đề 2.3: Bài toán liên quan đến tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp tứ giác


+ Vấn đề 2.4: Bài toán liên quan đến xác định bán kính của mặt cầu nội tiếp khối chóp
+ Vấn đề 3: Bài toán liên quan đến xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp khối lăng trụ
+ Vấn đề 4: Bài toán liên quan đến mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp khối tròn xoay (khối nón, khối trụ)

Bạn đọc có thể xem thêm tài liệu 124 bài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nón – Hứa Lâm Phong

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com