402 bài toán trắc nghiệm Hình học 12 có đáp án – Quách Văn Chương


Tài liệu gồm 72 trang tuyển tập 402 bài toán trắc nghiệm Hình học 12 có đáp án. Các bài tập gồm các dạng:

Thể tích khối chóp
+ Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
+ Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy
+ Khối chóp đều
+ Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau hoặc góc giữa các cạnh bên và đáy bằng nhau
+ Phương pháp tỉ số thể tích
+ Phương pháp phần bù
+ Phương pháp đưa về phương trình, hệ phương trình
+ Các dạng khác
Thể tích khối lăng trụ
Hình nón, hình trụ, hình cầu
+ Hình nón
+ Hình trụ
+ Hình cầu
[ads]
+ Bán kính, diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu
+ Mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp
+ Mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình lăng trụ
+ Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất
Phương pháp tọa độ trong không gian
+ Hệ tọa độ trong không gian
+ Phương trình mặt cầu
+ Phương trình mặt phẳng
+ Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng
+ Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
+ Phương trình đường thẳng
+ Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
+ Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
+ Hình chiếu vuông góc của một điểm trên một đường thẳng
+ Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng
+ Hình chiếu vuông góc của một điểm trên một mặt phẳng
+ Bài tập tổng hợp
+ Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com