Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng


Tài liệu gồm 68 trang tuyển tập các bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án.

1. Hình nón (132 bài toán)
2. Hình trụ (95 bài toán)
3. Hình cầu (128 bài toán)
4. Các bài toán tổng hợp hình nón – trụ – cầu (45 bài toán)
5. Các bài toán thực tế (71 bài toán)
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com