Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1 năm 2017 – 2018 môn Toán 12 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1 năm 2017 – 2018 môn Toán 12 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. Khối tứ diện là khối đa diện lồi
B. Khối hộp là khối đa diện lồi
C. Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi
D. Khối lăng trụ tứ giác là khối đa diện lồi


+ Cho hàm số y = √(x – x^2), khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định
B. Hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định
C. Hàm số chỉ có giá trị lớn nhất trên tập xác định
D. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A, D, AD = DC = a, AB = 2a (a > 0).Hình chiếu của S lên mặt đáy trùng với trung điểm I của AD. Thể tích khối chóp S.IBC biết góc giữa SC và mặt đáy bằng 60 độ.
A. a^3.√5/24
B. a^3.√15/24
C. a^3.√5/8
D. a^3.√15/8

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com