Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT Bình An – Bình Dương


Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 trường THPT Bình An – Bình Dương gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề khối đa diện, đề kiểm tra có đáp án.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com