Đề kiểm tra chung Toán 12 lần 1 HKI năm 2018 – 2019 trường Hoàng Diệu – Sóc Trăng


Đề kiểm tra chung Toán 12 lần 1 HKI năm 2018 – 2019 trường Hoàng Diệu – Sóc Trăng mã đề 121 là đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 nhằm kiểm tra chủ đề khối đa diện và thể tích khối đa diện, đề gồm 02 trang với 20 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra chung Toán 12 lần 1 HKI năm 2018 – 2019 trường Hoàng Diệu – Sóc Trăng:
+ Hình đa diện đều hai mươi mặt có các mặt là đa giác đều loại nào?
A. Ngũ giác đều. B. Tam giác đều. C. Lục giác đều. D. Tứ giác đều.
+ Cho khối tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a, gọi I là trung điểm của CD. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BI bằng?
+ Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, đỉnh A’ có hình chiếu vuông góc trên đáy ABC là trung điểm của BC, cạnh bên tạo với đáy ABC góc 60 độ. Gọi M, N là trung điểm của BB’, CC’.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com