Bộ đề tham khảo kiểm tra cuối chương 1 Hình học 12 có đáp án và lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 73 trang được tổng hợp và biên soạn bởi thầy Nguyễn Hoàng Việt tuyển tập 5 đề tham khảo kiểm tra cuối chương 1 Hình học 12 có đáp án và lời giải chi tiết, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề khối đa diện và thể tích của chúng, các câu hỏi trong tài liệu được đánh số ID dựa theo các mức độ nhận thức: 1 – nhận biết, 2 – thông hiểu, 3 – vận dụng, 4 – vận dụng cao.

Trích dẫn tài liệu bộ đề tham khảo kiểm tra cuối chương 1 Hình học 12 có đáp án và lời giải chi tiết:
+ Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống, mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng:
“Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu. nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H)”.
A. Đường thẳng. B. Đoạn thẳng.
C. Đường gấp khúc. D. Đường cong.
[ads]
+ Trong cách mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
B. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
C. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
D. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
+ Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ sau: Khối tứ diện đều, Khối lập phương, Bát diện đều, Hình 12 mặt đều, Hình
20 mặt đều. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Mọi khối đa diện đều có số mặt là những số chia hết cho 4.
B. Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh.
C. Khối tứ diện đều và khối bát diện đều có 1 tâm đối xứng.
D. Khối mười hai mặt đều và khối hai mươi mặt đều có cùng số đỉnh.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com