Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội


Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm thuộc chủ đề khối đa diện, kỳ kiểm tra diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2017.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com