Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 (Khối đa diện) trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 1 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm thuộc chủ đề khối đa diện, kỳ kiểm tra diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2017.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com