Bài tập trắc nghiệm giới hạn có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Tài liệu gồm 58 trang tuyển chọn và giải chi tiết các bài tập trắc nghiệm giới hạn trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4, tài liệu bao gồm nhiều bài tập thuộc mức độ vận dụng được chia thành nhiều dạng toán khác nhau. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Phú Khánh và thầy Huỳnh Đức Khánh.

Nội dung tài liệu:
Bài 01. Giới hạn của dãy số
+ Vấn đề 1. Dãy số dạng phân thức
+ Vấn đề 2. Dãy số chứa căn thức
+ Vấn đề 3. Dãy số chứa hàm lũy thừa
+ Vấn đề 4. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
Bài 02. Giới hạn của hàm số
+ Vấn đề 1. Dãy số có giới hạn hữu hạn
+ Vấn đề 2. Giới hạn một bên
+ Vấn đề 3. Giới hạn tại vô cực
+ Vấn đề 4. Dạng vô định 0/0
+ Vấn đề 5. Dạng vô định ∞/∞
+ Vấn đề 6. Dạng vô định ∞ – ∞
+ Vấn đề 7. Dạng vô định 0.∞

Bài 03. Hàm số liên tục
+ Vấn đề 1. Xét tính liên tục của hàm số
+ Vấn đề 2. Hàm số liên tục tại một điểm
+ Vấn đề 3. Hàm số liên tục trên một khoảng
+ Vấn đề 4. Số nghiệm của phương trình trên một khoảng

Xem thêmBài tập trắc nghiệm tổ hợp và xác suất có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh (Đại số và Giải tích 11 chương 2)

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com