Giải và phân tích một số câu khó trong đề tham khảo môn toán THPT QG 2018 – Lê Phúc Lữ

Tài liệu gồm 14 trang phân tích tư duy, giải chi tiết và bình luận các bài toán khó trong đề tham khảo môn toán THPT QG 2018 từ câu 35 đến câu 50, tài liệu được biên soạn bởi thầy Lê Phúc Lữ. Đây là các bài toán phân loại điểm 8 – 9 – 10 dành cho học sinh khá, giỏi. Ở một số câu sẽ có phân tích thêm các nội dung liên quan cũng như đề xuất các bài tập tương tự.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]