Chuyên đề tích phân – Lại Văn Tôn


Tiếp nối chuyên đề nguyên hàm đã giới thiệu ở bài viết trước, thầy Lại Văn Tôn tiếp tục biên soạn và chia sẻ tài liệu hướng dẫn tự học chuyên đề tích phân. Tài liệu gồm 55 trang, trong tài liệu này, những phần chỉ đơn thuần tìm nguyên hàm và thay số tính tích phân tác giả không đề cập nhiều ví dụ, mà tập trung vào những dạng toán hướng tích phân nhiều hơn, tài liệu đi sâu giới thiệu các dạng bài tập phần trắc nghiệm tích phân. Ở cuối mỗi mục có phần bài tập tự luyện, bạn đọc tự làm để rèn luyện, áp dụng các kiến thức trong mục đó.

1. Lý thuyết tích phân
1.1. Định nghĩa tích phân
1.2. Các tính chất của tích phân
2. Tính tích phân bằng phương pháp phân tích 
3. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số
4. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần


5. Ứng dụng của tích phân(trọng điểm)
5.1. Tính diện tích hình phẳng
5.1.1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi một đường cong
5.1.2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong
5.2. Tính thể tích vật thể
5.2.1. Tính thể tích vật thể từ công thức diện tích thiết diện
5.2.2. Tính thể tích khối tròn xoay
5.3. Một số bài toán thực tế
6. Giới thiệu một số bài tập định dạng trắc nghiệm (trọng điểm)
6.1. Trắc nghiệm lý thuyết tích phân
6.2. Trắc nghiệm liên quan tính tích phân trực tiếp
6.3. Trắc nghiệm liên quan ứng dụng tích phân

Xem thêm: Chuyên đề nguyên hàm – Lại Văn TônTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com