Đề thi chọn HSG tỉnh Toán 12 năm 2017 – 2018 sở GD&ĐT Quảng Bình


Ngày 22 tháng 03 năm 2018, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Toán 12 THPT năm học 2017 – 2018.

Đề thi chọn HSG tỉnh Toán 12 năm 2017 – 2018 sở GD&ĐT Quảng Bình gồm 01 trang với 05 bài toán, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có hướng dẫn chấm.

Trích dẫn đề thi chọn HSG tỉnh Toán 12 năm 2017 – 2018 sở GD&ĐT Quảng Bình:
+ Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C): y = x/(x – 1), biết rằng khoảng cách từ tâm đối xứng của đồ thị (C) đến tiếp tuyến là lớn nhất.
[ads]
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi K là trung điểm của SC. Giả sử (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A, K và luôn cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại M, N (M, N không trùng S).
a. Chứng minh rằng: SB/SM + SD/SN = 3.
b. Gọi V1 và V theo thứ tự là thể tích của khối chóp S.AMKN và S.ABCD. Xác định vị trí của mặt phẳng (P) để tỷ số V1/ V đạt giá trị lớn nhất.
+ Cho a, b, c là các số thực không âm, thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng: a^2/(b^2 + 1) + b^2/(c^2 + 1) + c^2/(a^2 + 1) ≥ 3/2.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com