Chuyên đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng – Bùi Trần Duy Tuấn

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh chuyên đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng do thầy Bùi Trần Duy Tuấn biên soạn, tài liệu gồm 321 trang tổng hợp kiến thức cơ bản cần nắm, phân dạng, hướng dẫn cách giải toán và tuyển chọn các ví dụ, bài tập có lời giải chi tiết.

Chủ đề 1. Nguyên hàm
I. Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa, tính chất và phương pháp phân tích
1. Tìm nguyên hàm các đa thức, lũy thừa, mũ, các hàm chứa căn
2. Tìm nguyên hàm của hàm hữu tỉ
3. Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác
II. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
1. Phương pháp đổi biến số dạng 1
2. Phương pháp đổi biến số dạng 2
III. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần
1. Kỹ thuật chọn hệ số
2. Kỹ thuật tích phân từng phần bằng phương pháp đường chéo
IV. Tìm nguyên hàm bằng tổng hợp các phương pháp
Chủ đề 2: Tích phân
I. Phương pháp phân tích, dùng vi phân và sử dụng tính chất của tích phân
II. Phương pháp đổi biến
1. Phương pháp đổi biến số dạng 1
2. Phương pháp đổi biến số dạng 2
3. Phương pháp đổi biến cho một số hàm đặc biệt
III. Phương pháp từng phần


Chủ đề 3. Ứng dụng của tích phân

I. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
1. Một số bài toán về tính diện tích giới hạn bởi các đường cho trước
2. Một số bài toán về ứng dụng tích phân tính diện tích trong thực tế
II. Tính thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoay
1. Tính thể tích vật thể
2. Tính thể tích khối tròn xoay
III. Ứng dụng của tích phân trong các lĩnh vực khác

Xem thêm
Chuyên đề hàm số – Bùi Trần Duy Tuấn
Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit – Bùi Trần Duy Tuấn
Chuyên đề số phức – Bùi Trần Duy Tuấn
Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Bùi Trần Duy Tuấn

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm các chuyên đề khác do thầy Bùi Trần Duy Tuấn biên soạn tại địa chỉ: toanhocplus.blogspot.com.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com