Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh


Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh mã đề 132 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được tổ chức ngày 14/08/2018, nội dung kiến thức trong đề phần lớn nằm trong chương trình Toán lớp 10, đề có đáp án đầy đủ các mã đề 132, 209, 357, 485, 570, 628, 743, 896.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Có ba lớp học sinh 10A, 10B, 10C gồm 128 em cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em lớp 10A trồng được 3 cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi em lớp 10B trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi em lớp 10C trồng được 6 cây bạch đàn. Cả ba lớp trồng được là 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
A. 10A có 43 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 45 em.
B. 10A có 40 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 45 em.
C. 10A có 45 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 43 em.
D. 10A có 45 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 40 em.
[ads]
+ Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức H(x) = 0.025x^2(30 – x), trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân trên để huyết áp giảm nhiều nhất.
+ Cho hàm số f(x) = x^2 – |x|. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. f(x) là hàm số lẻ.
B. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua gốc tọa độ.
C. f(x) là hàm số chẵn.
D. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua trục hoành.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com