Trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng trong các đề thi thử Toán 2018

Tài liệu gồm 414 trang tổng hợp các câu hỏi và bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng trong các đề thi thử Toán 2018, các câu hỏi và bài tập được phân loại theo 4 mức độ nhận thức, được phân tích và giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng trong các đề thi thử Toán 2018:
+ (THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Lần 2 năm 2017 – 2018) Thể tích V của khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường tròn (C): x^2 + (y – 3)^2 = 1 xung quanh trục hoành là?
+ (THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 2 năm 2017 – 2018) Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số f1(x) và f2(x) liên tục trên đoạn [a; b] và hai đường thẳng x = a, x = b (tham khảo hình vẽ dưới). Công thức tính diện tích của hình (H) là?


+ (THPT Mộ Đức-Quãng Ngãi – lần 1 năm 2017 – 2018) Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x^2 và hai đường thẳng y = a, y = b (0 < a < b) (hình vẽ). Gọi S1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng y = a (phần tô đen); S2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng y = b (phần gạch chéo). Với điều kiện nào sau đây của a và b thì S1 = S2?

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com