Đề kiểm tra chương 1 Toán 11 trường PTDT Nội Trú – Hà Nội


Đề kiểm tra chương 1 Toán 11 trường PTDT Nội Trú – Hà Nội được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức chủ đề hàm số và phương trình lượng giác, đề được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán, học sinh có 45 phút để làm bài.

Trích dẫn đề kiểm tra chương 1 Toán 11 trường PTDT Nội Trú – Hà Nội:
+ Phương trình 16cosx.cos2x.cos4x.cos8x = 1 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. sinx = sin32x. B. sinx = sin16x.
C. sinx = sin8x. D. sinx = 0.
[ads]
+ Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình 2sinx + mcosx = 1 – m có nghiệm x ∈ [-π/2;π/2] là khoảng (b/a;+∞) với a, b là các số nguyên, khi đó tích P = a.b là?
+ Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin5x + 2(cosx)^2 = 1 có dạng aπ/b với a, b là các số nguyên và nguyên tố cùng nhau. Tính tổng S = a + b.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]