12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 có đáp án


Tài liệu gồm 27 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 có đáp án, các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 100% với 20 câu hỏi và bài toán, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề khối đa diện và thể tích của chúng.

Trích dẫn tài liệu 12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 có đáp án:
+ Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Xét các mệnh đề:
(I) Khối chóp S.ABCD có thể phân chia thành hai khối chóp S.ABC và S.ADC.
(II) Khối chóp S.ABCD có có thể phân chia thành hai khối chóp S.ABC và S.ABD.
Mệnh đề nào đúng?
A. Cả (I) và (II) đều sai. B. (I) đúng, (II) sai.
C. Cả (I) và (II) đều đúng. D. (I) sai, (II) đúng.
[ads]
+ Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O. Gọi I là trung điểm của SO. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. S, I là các điểm ngoài của khối chóp S.ABCD.
B. O là điểm trong của khối chóp S.ABCD.
C. S, O là các điểm ngoài của khối chóp S.ABCD.
D. I là điểm trong của khối chóp S.ABCD.
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.
B. Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ có tất cả các cạnh bằng nhau.
C. Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.
D. Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ có tất cả các mặt là đa giác đều..
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com