Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai


Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai mã đề 001 được biên soạn nhằm kiển tra chủ đề kiến thức khối đa diện và thể tích khối đa diện, đề gồm 1 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai:
+ Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có BB’ = a, góc giữa đường thẳng BB’ và (ABC) bằng 60 độ, tam giác ABC vuông tại C và góc BAC = 60 độ. Hình chiếu vuông góc của điểm B’ lên (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Thể tích của khối tứ diện A’.ABC theo a bằng?
+ Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng d thành chính nó khi?
A. d vuông góc với (P). B. d song song với (P).
C. d nằm trên (P) hoặc d vuông góc với (P). D. d nằm trên (P).
+ Cho khối tứ diện ABCD Gọi M, N, E lần lượt là trung điểm của AB, BD, DA. Tỉ số thể tích của hai khối tứ diện MNEC và ABCD bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com