Đề kiểm tra 45 phút ĐS và GT 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra 45 phút ĐS và GT 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 132 được biên soạn để kiểm tra khả năng tiếp thu bài học chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác của học sinh, đề gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 1 tiết học, các câu hỏi trong đề được đánh dấu bằng số dựa theo mức độ nhận thức, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút ĐS và GT 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Tìm số điểm phân biệt biểu diễn các nghiệm của phương trình (sin2x)^2 – cos2x + 1 = 0 trên đường tròn lượng giác.
[ads]
+ Nghiệm của phương trình 2sinx + 1 = 0 được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào?
A. Điểm E, điểm D.
B. Điểm C, điểm F.
C. Điểm D, điểm C.
D. Điểm E, điểm F.
+ Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = (2sinx + cosx + 3)/(-sinx + 2cosx + 4) lần lượt là M, m. Khi đó tổng M + m bằng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]