Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đống Đa – Hà Nội

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đống Đa – Hà Nội mã đề 210 gồm 4 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút (1 tiết học), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, kỳ kiểm tra được diễn ra ngày 11/10/2018.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đống Đa – Hà Nội:
Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin5x + 2(cosx)^2 = 1 có dạng aπ/b với a, b là các số nguyên và nguyên tố cùng nhau. Tính tổng S = a+b.
+ Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình (sinx – 1)((cosx)^2 – cosx + m) = 0 có đúng 5 nghiệm thuộc đoạn [0;2π].


+ Một bạn học sinh giải phương trình như sau:
(2cosx + 1)(2sinx + cosx) = sin2x + sinx
(Bước 1) ⇔ (2cosx + 1)(2sinx + cosx) = sinx(2cosx + 1)
(Bước 2) ⇔ sinx + cosx = 0
(Bước 3) ⇔ x = -π/4 + kπ, k ∈ Z.
Chọn khẳng định đúng:
A. Lời giải trên sai từ bước 1.
B. Lời giải trên sai từ bước 2.
C. Lời giải trên hoàn toàn đúng.
D. Lời giải trên sai ở bước 3.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com