Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị (ban Khoa học Tự nhiên) gồm 4 mã đề, 2 mã đề dành cho các khối buổi sáng và 2 mã đề dành cho các khối buổi chiều, mỗi mã đề gồm 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn sinA.sinB.sinC = 3√3/8. Chứng minh tam giác ABC đều.
+ Cho tam giác ABC thỏa mãn 2sinA + 3sinB + 4sinC = cosC/2 + 3cosB/2 + 5cosA/2. Chứng minh tam giác ABC đều.
+ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác: y = 2(cosx)^2 – 1.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com