Lý thuyết và bài tập chuyên đề giới hạn – Lư Sĩ Pháp


TOANMATH.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 tài liệu lý thuyết và bài tập chuyên đề giới hạn do thầy Lư Sĩ Pháp biên soạn, tài liệu gồm 78 trang tóm tắt lý thuyết chuyên đề giới hạn và tuyển chọn bài tập tự luận, trắc nghiệm giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục có đáp án và lời giải chi tiết giúp học sinh học tốt chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.

Nội dung tài liệu được chia thành ba phần:
Phần 1. Tóm tắt lý thuyết giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục và các kiến thức liên quan cần nắm ở mỗi bài học.
Phần 2. Bài tập tự luận giới hạn có hướng dẫn giải và bài tập tự luyện.
Phần 3. Phần bài tập trắc nghiệm giới hạn đủ dạng và có đáp án.
[ads]
Khái quát nội dung tài liệu lý thuyết và bài tập giới hạn – Lư Sĩ Pháp:
PHẦN I. LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TỰ LUẬN GIỚI HẠN DÃY SỐ, GIỚI HẠN HÀM SỐ VÀ HÀM SỐ LIÊN TỤC.
§1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.
1. Giới hạn hữu hạn của dãy số.
2. Giới hạn vô cực của dãy số.
3. Các giới hạn đặc biệt của dãy số.
4. Định lí về giới hạn hữu hạn của dãy số.
5. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực của dãy số.
6. Tổng cấp số nhân lùi vô hạn.
7. Định lí kẹp về giới hạn của dãy số.
8. Một số lưu ý cần nắm khi tính giới hạn của dãy số.
9. Phương pháp tìm giới hạn của dãy số.
10. Phương pháp tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
§2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.
1. Giới hạn hữu hạn của hàm số.
2. Giới hạn vô cực của hàm số.
3. Định lí vể giới hạn hữu hạn của hàm số.
4. Các giới hạn đặc biệt của hàm số.
5. Quy tắc về giới hạn vô cực của hàm số.
a) Quy tắc tìm giới hạn của tích hai hàm số ƒ(x).g(x).
b) Quy tắc tìm giới hạn của thương hai hàm số ƒ(x)/g(x).
6. Khử các dạng vô định giới hạn của hàm số.
§3. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
1. Hàm số liên tục.
2. Các định lí về hàm số liên tục.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN DÃY SỐ, GIỚI HẠN HÀM SỐ VÀ HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com