Tài liệu tự học mặt nón – mặt trụ – mặt cầu – Trần Quốc Nghĩa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 12 tài liệu tự học mặt nón – mặt trụ – mặt cầu do Trần Quốc Nghĩa biên soạn, đây là chủ đề nằm trong chương trình Hình học 12 chương 2. Tài liệu gồm 98 trang với đầy đủ lý thuyết SGK, các dạng toán và bài tập chủ đề khối tròn xoay: nón – trụ – cầu. Tài liệu hỗ trợ các em trong quá trình học tập hình học không gian lớp 12 và ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tự học mặt nón – mặt trụ – mặt cầu – Trần Quốc Nghĩa:
Vấn đề 1. KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY – HÌNH NÓN – MẶT NÓN – KHỐI NÓN
+ Dạng 1. Tính toán cơ bản của hình nón.
+ Dạng 2. Thiết diện với hình nón.
+ Dạng 3. Nội tiếp – Ngoại tiếp hình chóp.
+ Dạng 4. Một số bài toán vận dụng thực tế.
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 1
Vấn đề 2. HÌNH TRỤ – MẶT TRỤ – KHỐI TRỤ
+ Dạng 1. Tính toán cơ bản của hình trụ.
+ Dạng 2. Thiết diện với mặt trụ.
+ Dạng 3. Nội tiếp – Ngoại tiếp.
+ Dạng 4. Một số bài toán vận dụng thực tế.
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 2
Vấn đề 3. MẶT CẦU. KHỐI CẦU
+ Dạng 1. Xác định mặc cầu.
+ Dạng 2. Mặt cầu nội tiếp – Ngoại tiếp hình chóp.
+ Dạng 3. Vị trí tương đối.
+ Dạng 4. Diện tích mặt cầu – Thể tích khối cầu.
+ Dạng 5. Một số bài toán vận dụng thực tế.
BÀI TẬP TỔNG HỢP
BÀI TẬP TRONG CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
+ Vấn đề 1. Hình nón – Mặt nón – Khối nón.
+ Vấn đề 2. Hình trụ – Mặt trụ – Khối trụ.
+ Vấn đề 3. Mặt cầu – Khối cầu.
+ Vấn đề 4. Trích dẫn đề thi THPT Quốc gia môn Toán của BGD năm 2017 và năm 2018.
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]